Teams

Boys'

 • Baseball; varsity, J.V., freshman
 • Basketball; varsity, J.V., freshman
 • Cross Country: varsity
 • Football: varsity, J.V., freshman
 • Golf; varsity, J.V.
 • Gymnastics; varsity
 • Ice Hockey; varsity, J.V.
 • Indoor Track; varsity
 • Lacrosse; varsity, J.V.
 • Outdoor Track; varsity
 • Soccer; varsity, J.V. freshman
 • Tennis; varsity
 • Volleyball; varsity, J.V.
 • Wrestling; varsity, J.V.

Girls'

 • Basketball; varsity, J.V., freshman
 • Cheerleading; varsity, J.V.
 • Cross Country; varsity
 • Dance Squad; varsity, J.V.
 • Field Hockey; varsity, J.V., freshman
 • Golf; varsity
 • Gymnastics; varsity
 • Ice Hockey; varsity
 • Lacrosse; varsity, J.V.
 • Indoor Track; varsity
 • Outdoor Track; varsity
 • Soccer; varsity, J.V. freshman
 • Softball; varsity, J.V., freshman
 • Swimming; varsity
 • Tennis; varsity
 • Volleyball; varsity, J.V.